Digital gudstjeneste

På torsdag,17.desember, vil elevane ved Hjelteryggen skule ha digital julegudstjeneste i kohortane sine. Dersom det er born som ikkje skal være med på dette, ber vi om at foresatt melder frå om dette i vedlagt skjema. Elevar som ikkje skal delta på julegudstjeneste, vil få eit alternativt opplegg.

Klikk for stort bilete

På torsdag,17.desember, vil elevane ved Hjelteryggen skule ha digital julegudstjeneste i kohortane sine. Dersom det er born som ikkje skal være med på dette, ber vi om at foresatt melder frå om dette i vedlagt skjema. Elevar som ikkje skal delta på julegudstjeneste, vil få eit alternativt opplegg.

Klikk her for å melde av eller på gudstjenesten