Skyss - Farleg skuleveg

Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. I skjema under finn du informasjon om rett til skyss ved farleg skuleveg.

Søknad om skuleskyss farleg skuleveg (DOCX, 51 kB)