Velkommen tilbake 1. til 4. trinn!

Det var med stor glede vi tok mot elevane i dag. Vi måtte så klart heise flagget og pynte i trappa for å feire at dagen. Kjekt å sjå alle igjen og høyre at det igjen er liv i klasseromma og ute på skuleplassen. Elevane kom seg raskt på plass i dei ulike kohortane, i lag med kjende vaksne, og skuledagen har gått fint. Vi gjer noko annleis enn det vi gjer til vanleg, men likevel er mykje kjent for elevane.

Klikk for stort bilete

Kjære foreldre ved Foldnes skole

Takk for at dere har ventet tålmodig på informasjon om gjenåpningen av skole og SFO for 1. til 4. trinn. Det har vært noen intensive dager etter at beskjeden kom. Vi har som mål å gjøre gjenåpningen på tryggest mulig måte både for elever, foreldre og tilsatte. Veilederen som er kommet gir føringer som både vi og dere skal følge

Nå begynner vi å bli klar for å ta mot elevene, og vi gleder oss til å se alle  igjen og få liv i skolebyggene.

Tusen takk for den gode oppfølgingen med fjernundervisningen. Jeg er mektig imponert over hva dere har fått til sammen med lærerne. Vi skal snart i gang med utviklingssamtaler, denne gangen enten digitalt eller på telefon. Det kan bli en ekstra god utveksling av informasjon rundt elevens læring. Dere foreldre har vært direkte involvert i læringsarbeidet i mange uker, og har mye kunnskap om eget barns læring som kan deles med lærer. Det er nyttig for oss i skolen.

Jeg viser først til generell informasjon utarbeida av Utdanningsdirektoratet:

Informasjon til foreldre med barn i skolen

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold
  • Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • Være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • Ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • Holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Dersom barnet ditt ikkje føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skuleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.» (Udir 20.04.2020).

Korleis blir skuledagen ved Foldnes skole?

Noe blir annerledes og noe blir likt. Fokus blir først og fremst på smittevern, deretter kommer sosialt og faglig fokus. Vi skal innøve rutiner rundt smittevern sammen med elevene, og er forberedt på at dette vil ta mye av fokuset de første dagene. Skoledagen starter og slutter til vanlig tid. Alle SFO i Øygarden har redusert åpningstid og åpner først kl 08.15 og stenger 15.45. Det betyr at det ikke er noe tilsyn på skolen før den tid og ingen elever må komme før dette tidspunktet.

Trinnene er delt i tre for å imøtekomme kravet til kohorter (grupper) på maks 15 elever. Hver kohort er bemannet med kjente voksne for elevene, både i SFO og skole. Kontaktlærer kommer fredag med informasjon til hver enkelt om hvilket rom elevene skal møte i, og hvem som skal være sammen i kohorter. Eleven skal være i de samme kohortene, i de samme rommene, gjennom hele dagen. Vi håper at dere også kan følge dette på fritiden.

Ved ankomst til skolen skal elevene rett inn i klasserommene, der de bli møtt av tilsatte. Elevene skal ikke være sammen utenom kohortene, derfor vil vi ha alle inn med en gang de ankommer skoleplassen. Kontaktlærer informerer om hvilken inngang de ulike kohortene skal bruke og til hvilket klasserom du skal komme.

Uteområdet er delt inn i områder, og vi deler kohortene på de ulike områdene i friminuttene. Områdene vil rullere mellom kohorter fra dag til dag. Kohorter på trinn vil ha friminutt samtidig, men skal ikke være på samme område. De voksne som er i kohortene har tilsyn med elevene ute.

I tillegg til klasserommene vi nytter til vanlig, har vi også tatt i bruk spesialrom. Vi har etablert noen midlertidige garderober for å skape mer rom rundt elevene i denne perioden. Det er viktig at det ikke henger igjen klær i elevgarderobene, dette for at renhold skal få gjøre grundig rent hver dag. Vi kommer derfor til å jobbe for at alle elever tar med alle klær fra garderoben daglig.

Vi kommer til å være mer ute enn vi normalt er, både i SFO og skole. I SFO blir det aktiviteter ute etter skoletid. Alle trinn har uteskole; 1. trinn to dager i uken, 2. tom 4. trinn en dag i uken. De dagene det er uteskole ønsker vi at elevene kommer i uteklær tilpasset vær, klar for tur. Når det gjelder leker har vi rydda vekk mye av det eleven normalt benytter. Det som er i bruk vil bli rengjort daglig. Alle myke leker og klassebamser er satt i karantene. Ingen kan ta med leker hjemmefra på skolen.

Det blir ikke servert mat i SFO og elevene må ha med matpakke og drikkeflaske til alle måltider gjennom dagen. De som har bestilt skolemelk vil få det. Matpengene vil bli trukket fra SFO-regningen.

Vi har farlig skoleveiskyss for våre elever. Busselskapet har sendt et skriv til dere foreldre som ble delt ut i Transponder. I skrivet belyser de sine smittevernsrutiner. Det kan det være at noen av dere ønsker å bringe og hente selv i denne perioden. Minner derfor om kjøremønsteret og at vi opprettholder det, slik at det er trygt for alle å ferdes rundt skolen. Ved endt skoledag vil en voksen fra kohorten sikre trygg adkomst inn på bussen.

Av smittevernhensyn ber vi om at eleven i minst mulig grad blir fulgt inn på skoleplassen. Det vil være voksne tilgjengelig ved trappa for å møte elevene når de kommer. Mandag morgen vil vi være tilgjengelig ved alle adkomster til skoleplassen iom at noen av elevene skal til nye innganger og klasserom, og for å sikre at alle går rett inn. Om noen tenker at det kan bli utfordrende for barnet å gå inn på skoleplassen alen, ber vi om at det tas kontakt med kontaktlærer/SFO-leder for å gjøre avtale rundt levering. Ved henting i SFO ta kontakt på telefon, så sørger vi for at eleven kommer der dere venter.

Trenger dere i tiden fremover kontakt med oss på skolen ber vi om at det gjøres per mail, i Transponder eller på telefon. Vi ønsker i minst mulig grad henvendelse ved personlig oppmøte.

Når du nå har lest hele skrivet er det nyttig for oss på skolen at du haker av for lest så ser vi at informasjonen er mottatt.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Knudsen Magerøy
rektor