Skulen er stengt grunna straumbrot

Det er straumbrot på skulen og elevane vert difor sendt heim. Melding er sendt føresette.

Klikk for stort bilete

Straumen gjekk i dag tidleg. Det er per no uvisst når straumen kjem attende. Det er difor sendt ut melding til føresette med informasjon. Føresette på 2. og 3. trinn vert bedt om å hente elevene. 1. og 2. trinn er på uteskule og må hentas når dei er ferdig der; 1. trinn kl. 12.00 og 4. trinn kl. 11.30. 6a er og på uteskule og vert sendt heim når dei er ferdig kl. 12.00. Resten av mellomtrinnet går heim, eller tek første mogelege buss (kl. 11.24).