Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Som skule må vi finne løysingar som sikrar at elevar som ikkje kan møte på skulen får eit forsvarleg opplæringstilbod heime. Dette gjeld elevar som har milde luftvegssymptomer eller føler seg sjuk, og elevar som er i karantene eller isolasjon. 

Klikk for stort bilete 

Utdanningsdirektoratet har publisert ein artikkel om kva rett elevar har til opplæring heime i samband med dette. Les artikkelen her.