Klasseforeldremøte

Klasseforeldremøtet blir i gymsalen. Begge føresette kan stille på møte. Alle må passe smittevern og halde avstand.

Kontaktlærar gir informerer frå skulen si leiing, samt felles informerer for trinn og klasse. Det er ikkje rom for individuelle saker på dette møtet. Klassar som ikkje har vald FAU-representant og klassekontakt på møte i vår, gjer det i dette møtet.

Vi ber om at alle elevar er representert på klasseforeldremøtet. 

14.sept: 7a kl. 18.00 til 19.00, 5a kl. 19.30 til kl. 20.30

15.sept: 6a kl. 18.00 til 19.00, og 6a kl. 19.30 til kl. 20.30

16.sept: 7b kl- 18.00 til kl. 19.00, 5b kl. 19.30 til kl. 20.30

20.sept: 4a kl. 18.00 til 19.00, og 4b kl. 19.30 til kl. 20.30

21.sept: 3a kl. 18.00 til 19.00, og 3b kl. 19.30 til kl. 20.30

22.sept: 2b kl 18.00 til 19.00, og 2a kl. 19.30 til kl. 20.30

23.sept: 1a kl. 18.00 til 19.00, og 1b kl. 19.30 til kl. 20.30
 

27. sept: kl. 18.00 til 18.45: Møte for alle klassekontaktar og FAU-rep. Gjennomgang av system, rolle og forventning.
              kl. 18.45: Konstituering av FAU. Ber om ar alle representantar er til stades i møtet.
                      

Mvh Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor