Denna veka vart det endelig klart for skulebesøk for dei nye førsteklassingane. Her finn du presentasjon med mye nyttig informasjon (PDF, 530 kB).

I koronarestriksjonenes år ble 17.mai-tradisjonene likevel ivaretatt på Foldnes skule.


Etter innspill fra FAU gjennomførte alle klassene 17.mai-leker skoleplassen i løpet av siste uka før nasjonaldagen. Noen klasser besøkte sjukeheimen og bu- og servicesenteret og holdt flotte utekonserter med sang og dans for de eldre. I tillegg hadde flere av klassene tegnet fine tegninger som bu- og servicesenteret ønsket å pynte veggene med. Klassene laget også kreativ kunst som skulle pynte bilkortesjeruta på 17.mai.

17.mai-tog ble det også – med flaggborg, faner og eget trommeorkester. En fin runde med hurrarop og flagg ble avsluttet med et samstemt «Ja, vi elsker» og is til alle fra FAU.

 

  

 

 

 

 

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.

Retten til skuleskyss gjeld til/frå skuletida/undervisningstida. Retten til skuleskyss gjeld ikkje til/frå leksehjelp eller skolefritidsordning (SFO).

Det er straumbrot på skulen og elevane vert difor sendt heim. Melding er sendt føresette.

På grunn av store mengder private bilar i tilknyting til køyring og henting av elevar, samt bussar som bringer og henter elevar, ber vi føresette ta omsyn til anbefalt køyremønsteret. No i den mørkaste tida ber vi og om at elevar har refleks eller refleksvest på seg, også dei som vert køyrd til skulen.

Powerpoint frå infomøtet.

Musikklaget Fjellklang ønsker nye medlemmer velkommen: Tirsdag 27.10 kan de som ønsker komme innom på Brattholmen skole for å prøve et instrument og snakke med oss (se vedlegg). Vil du spille i korps (PDF, 460 kB)

  

Foldnes skole arrangerer  leselystaksjon hver høst. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese og dermed bli motivert til å lese mer!