Det er vanleg at barn og unge opplever engstelse i ulike situasjonar og i periodar. Ofte er dette naturleg utviklingsangst, som varer i ein periode før den slepp taket. For nokon blir dette likevel vedvarande plager som får følger for dagleg fungering i familien, på skulen og/eller på fritida.

I samband med «Friluftslivets uke 2020» inviterer Øygarden kommune innbyggjarane til tur med meining der deltakarane ryddar avfall langs strendene og i skjergarden vår.

Vi erfarer at vi må organisere elevane i høve bussane på ein anna måte enn vi tidlagare har gjort då Skyss har teke over køyringa i høve vedtaket om farleg skuleveg. Vi har tilgang ei skulerute som går frå parkeringsplassen og rutebuss frå stoppet i Foldnesvegen.

 

I veke 37 og 38 er det klassevise foreldremøte i gymsalen.

 

Hanan Abdel Rahman tok seg tid til ei undervisningsøkt.

- Det er matte i alle jobbane, og vi får bruk for dette når vi blir store. Dette sa ein av elevane i klasse 6b på Foldnes skule då klassen i dag fekk besøk av Kikora. I mai månad arrangerer Kikora MatteMaraton for skular i heile landet.

 

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Vår skule skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august.

Nasjonale smittevernråd for skoleskyssen omtales i smittevernveilederne for skoler, og er noe annerledes enn de generelle reiserådene som gjelder for ordinære reisende og kollektivtrafikken generelt. Per i dag er skolehverdagen kategorisert til «gult nivå», noe som innebærer at skoleskyssen kan gjennomføres med tilnærmet fullt utnyttet kapasitet.

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Det nærmar seg skulestart og mange gler seg til å treffe igjen leikekameratane og dei vaksne på skulen. Vi gler oss og til å sjå alle igjen! Dessverre er situasjonen slik at vi ikkje kan drifta skulen som normalt, og her kjem litt informasjon i samband med skulestart.

Inntil vidare kan mellom anna bassenga ikkje nyttast på kveldstid. På biletet ser du bassenget på Ågotnes.

Inntil vidare vert det ikkje mogleg å nytta gymnastikksalar, symjehallar, klasserom, allrom og andre kommunale bygg på ettermiddags- og kveldstid.