7b ved vant vekeoppdrag i Beintøft.

Frå 30. august til 24. september tek 7. trinn ved Foldnes skule del i Miljøagentane si konkurranse Beintøft.

Beintøft er ei nasjonal konkurranse retta mot skule for å engasjere norske elevar til å gå, sykle eller reise kollektivt til skulen. For kver veke i Beintøft 2021 vil det være eit tema som sett søkelys på ulike klima- og miljøutfordringar, og i den samanheng kan klassane svare på eit ukesoppdrag og vinne premiar. På Beintøft sitt første vekesoppdrag fikk elevane i oppgåve å vise sine klimakrav. Tre skular vant dette oppdraget og får ein premie kvar på på 5000 kr: 

Vinnar 5-7 trinn: 7b ved Foldnes skule i Øygarden kommune.
Vinnar 3.-4. trinn: 4b ved Ammerud skule i Oslo kommune.
Vinnar 1.-2. trinn: 2a ved Galleberg skule i Holmestrand kommune.