Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået som skal følges. Vi er på gult nivå.

Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto: Mostphotos

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort*
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser
  • Trinnvise kohorter* på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt

Plakat - Nivåinndeling av smitteverntiltak for barneskule 1.-7. trinn (PDF, 95 kB)