Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Hilde Aadland
E-post: hilde.aadland@oygarden.kommune.no
Telefon skule: 56 38 24 50/52

Du kan sende mail eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

Anna kvar onsdag kl. 09.00 og utover og kvar torsdag kl. 09.00 og utover. 

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Vi held til på rom ved administrasjonen.

Velkomen innom!

Informasjon frå helsesjukepleiar