Kollage med ulike sommaraktivitetera for barn og unge

Her finn du oversikt over ulike sommarferieaktivitetar for barn og unge i Øygarden. 

 

Foto: Sommarles.no

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse delta på Sommarles.no Sommarles gjer lesing endå gøyare, og det er heilt gratis å vere med! Du lagar ein profil på Sommarles.no, registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og kan følge med på kva vennene dine les.

Ill. Pixabay

Regjeringa har signalisert at frå skulestart hausten 2022 får alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer kvar veke. Det betyr at dei som har deltidsplass som er inntil 12 timer i veka vil få denne gratis, og at prisen for et heiltidstilbod også vil bli rimelegare.

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.

Me her på Blomvåg skule vil takka alle dykk der heime for samarbeidet denne "rare" hausten. Me ønskjer alle ei god og fredeleg julehøgtid og eit godt nyttår med den songen som me alltid syng til sist på juleavslutningsfesten på skulen. God jul!

Her finn du informasjon om digital gudstjeneste, julegraut, siste skuledag før ferie og første skuledag etter juleferien.

Me på Blomvåg skule ønskjer alle dykk der heime ein god haustferie

https://youtu.be/Iju_P4FkFkY

 

 

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.