Publisert 18.09.2012

Lokalisering, presentasjon og lokal uttale av nær 5000 stadnamn i kommunen gjort tilgjengeleg på internett.

I regionen sin kartportal www.bergensregionkart.no er det nå presentert eit eige stadnamnkart for Øygarden kommune. Ved hjelp av kartet kan du få opplysingar om kva for nedervde og nyskapte namn som er registrert på dei ulike lokalitetane i kommunen. Og du kan òg høyra den lokale uttalen av det einskilde namnet.

Publisert 29.08.2012
hjelme gamle kyrkje

Er du glad i korsong, så kom og ver med oss og syng!

Øygardskoret inviterer til korprosjekt tysdag: 11.,18.og 25. september frå  kl.19.30 til 21.30 i Hjelme kyrkje.
Tema: Religiøse folketonar frå Øygarden.

Prosjektet vert avslutta med konsert i Hjelme gamle kyrkje.
søndag 30. sept. kl.19.00
.
 

Publisert 21.06.2012

Fredag 22.juni vert det gjennomført omkopling av vassleidninga på Toftøy.

Publisert 20.06.2012

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.12 å tilsetje Siri Fahlvik Pettersen som rådmann i Øygarden kommune.

Fann du det du leita etter?