Publisert 06.06.2019
reisetilskot_kollage_h700.jpg

Øygarden kommune har ei ordning med tilskot til følgjepersonar på ferietur gjeldande for personar med funksjonshemming som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål etter Helse- og omsorgstenestelova § 3-1.

Publisert 04.06.2019
DSC_3520-H700.jpg

Arbeidet med havroms- og moglegheitsanalyse for havbruksnæringa i Sund, Fjell og Øygarden er venta avslutta til nyttår. Det opplyste prosjektleiar Arnt-Ivar Kverndal på møtet i Regionrådet Vest i dag (3. juni).

Publisert 04.06.2019
DSC_3528-1024x683.jpg

Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til endeleg behandling i fellesnemnda den 17. juni.

Publisert 03.06.2019
valglogo_gull_nynorsk.jpg

I samsvar med vallova § 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Publisert 28.05.2019
Folketal - Illustrasjonsbilete

Tala for folketalsutviklinga for 1. kvartal 2019 ligg no føre.

Pr. 31. mars 2019 var folketalet i Øygarden 4.897.

Folketalet har auka med 8 personar sidan 01.01.19.

Fann du det du leita etter?