Infoland

Infoland® er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til:

-Eiendomsregisteret EDR
-Informasjon fra kommunar, boligbyggelag, m.v.
-Detaljerte kartdata, eigedomsprofilar m.v.

Opningstider - Infoland®

Markedsplassen Infoland® er open måndag - fredag kl 07:00 - kl 00:00, utover dette vil tenesta vere tilgjengeleg så sant det ikkje vert gjort nødvendig systemvedlikehald. 

Landsdekkande formidlingskanal

Infoland® er ein nasjonal formidlingskanal for eigedoms- og geografisk informasjon i Noreg. Infoland® gir tilgong på oppdaterte opplysningar innan eigedom, kart-, vei- og plandata, samt foto i Noreg. 

Tilgang til andre applikasjonar

Via markedsplassen Infoland® kan du også få tilgang til ulike tenester avhengig av den autorisasjon du har - for eksempel Norges Eiendommer, EDR-direkte og Gammel grunnbok.

Øygarden kommune er knytt opp mot tenesta Ambita Infoland.

Eigedom og takst:

Ved sal av fast eigedom og burettsandelar må lovpålagt informasjon innhentast som ein del av salsprospektet. Under denne bransjen har vi tilrettelagt nødvendige tingingsprodukter frå kommunane, boligbyggelag, energiverk og andre som tilbyr dette til eigedomsmeklarar og takstmenn.

Avtale om formidling av Geovekst produkt  (Kart og eigedomsinformasjon)

Aktuelle brukarar må ta kontakt med Ambita for tinging av digitale kartdata gjennom Ambita Infoland.

Øygarden kommune vil ikkje sjølv inngå avtaler i høve til kartdata. Aktuelle brukarar, både private og bedrifter, kan registrere seg hjå Ambita og soleis tinge kart og eigedoms-informasjon der direkte. Digitale kartdata er i SOSI  format.

For meir utfyllande informasjon sjå Ambita.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 19.01.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)