Kjøkkentenesta - Tednebakkane omsorgssenter

Hovudkjøkkenet har som primæroppgåve å gje eit trygt og godt mattilbod til bebuarane ved omsorgssenteret

I tillegg har hovudkjøkkenet ansvar for:
 * drift av to kantiner: på omsorgssenteret og rådhuset
 * tillaging og levering av mat til kurs og arrangement i kommunal regi

Ein finn hovudkjøkkenet i første etasje på Tednebakkane omsorgssenter og
kantina i hovudetasjen ved inngangen/resepsjonen. I rådhuset ligg kantina i tredje høgda.  

Kantina i rådhuset vert ikkje leigd ut til arrangement, men vert berre nytta til interne, kommunale arrangement. (Det gjeld også møteromma i rådhuset).

Utleige av kantina

Kantina på Tednebakkane omsorgssenter kan nyttast av andre slik:

  • Gratis for bebuarar på omsorgssenteret, frivillige lag og organisasjonar og formelle arrangement for tilsette i kommunen
  • Personar over 65 år som ikkje har tenester frå Øygarden kommune
  • Hobbyaktiviteter retta mot tilsette på fritida
  • For tilsette i Øygarden kommune: feiring av eigen/familiemedlemmars årmålsdag, konfirmasjon m.v.
  • For næringsdrivande: sal av produkt til personalet på fritida

Her finn du oversikt over kommunen si prisliste (PDF, 319 kB) på gebyr og brukarbetalingar.

Kjøkkentenesta TBOS - Kontaktinformasjon Her finn du kontaktinformasjon, kjøkkentenesta:
Kjøkkentenesta TBOS - Kontaktinformasjon
Leiar kjøkkentenestaTelefonE-post
Elsi Førde Blom56 38 23 93E-post
Kjøkkenet56 38 23 92
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 22.11.2016
Fann du det du leita etter?