Utval for Drift og Samfunnsutvikling

Utval for Drift og Samfunnsutvikling har 7 representantar.

Utval for Drift og samfunnsutvikling har ansvar for drift, finans- og forvaltningssaker, og skal følgje opp drifta av alle tenesteområde inkl. budsjettkontroll. I tillegg har utvalet planoppgåver knytt til drift og forvaltning som ansvarsområder. Utvalet skal behandle og ha ansvar for oppfølging av saker som gjeld overordna plan- og utviklingsspørsmål vedkommande kommuneplanen sin arealdel, herunder planprogram for kommunens arealdel, reguleringsplanar m.m. Utvalet skal også behandle alle saker etter plan- og bygningslova.

Oversikt over representantar i Utval for Drift og Utvikling
Oversikt over møter, møteplan, sakspapir og protokollar

Leiar Utval for Drift og Samfunnsutvikling Her finn du kontaktopplysningar for leiar i utvalet.
Leiar Utval for Drift og Samfunnsutvikling
NamnTelefonE-post
Ottar Vik (TVØ)482 10475E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 02.10.2018
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
Artikkel (1)