Kommunepsykolog

Kommunepsykolog er eit lavterskeltilbod til personar frå 23 år med milde til moderate psykiske lidingar eller plager. Det vert i hovudsak gjeve tilbod om kurs ev. i kombinasjon med kortvarig individuell behandling. Hensikt er å gje rask intervensjon for å førebyggje forverring. Om det er behov for meir omfattande og langvarig behandling må du få tilvising til spesialisthelsetenesta eller til privatpraktiserande psykolog.
 

Kva inneheld tenesta?

  • RPH (Rask psykisk helsehjelp), vert gjeve som kurs
  • Samtalar, inntil 6 samtalar, på dagtid, måndag – fredag

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Det er felles søknadsskjema for Familiens Hus. Alle søknadar vert fordelt og handsama der.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis   

Kommunepsykolog barn og unge

Kommunepsykolog for barn og unge opp til 23 år ligg under Familiesenteret.

Kommunepsykolog Her finn du kontaktinformasjonen til kommunepsykologen
Kommunepsykolog
NamnFeltTelefonMobilnrE-post
Mette HalvorsenBarn og unge56385462482 83 395E-post
Sølvi HolmedalVaksne56385466948 30 233E-post
Kart
Rådhuset
Ternholmvegen 2
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 10.07.2017
Fann du det du leita etter?