Demenstilbod i Øygarden kommune

Demensavdeling ved Tednebakkane Omsorgssenter er ei skjerma avdeling beståande av 3 postar. Avdelinga har 20 langtidsplassar der ei av sengene er til korttidsopphald.

Demensavdeling har som oppgåve å yta individuell pleie og omsorg til personar med langtkomen demenssjukdom. Personalet arbeider etter filosofien om augneblinken si glede i trygge omgjevnader. Sansehage og sansemiljø er viktige element i kvardagen. Demensavdeling nyttar Marte Meo som metode for  kartlegging av brukarane sine behov og ressursar samt veiledning av personalet og pårørande.  


Utredning av demenssjukdom: 

•·        Fastlege
•·        Hukommelseteamet i Øygarden
•·        Marte Meo konsulent
•·        Spesialisthelsetenesten: Olaviken sykehus, www.olaviken.no
•·        Haraldsplass sykehus, geriatrisk poliklinikk 

Informasjon og foreninger knytta til demensssjukdom:

•·        Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens,  www.aldringoghelse.no
•·        Nasjonalforening for folkehelse, www.nasjonalforeningen.no
•·        Demensforeningen interkommunalt for Fjell, Sund og Øygarden Kommune

Tiltak demensomsorg - Omsorgstrappa (PDF, 78 kB)

Søknadsskjema - Helse og omsorgstenester
 

Demensavdelinga Her finn du kontakliste til fagansvarleg og sjukepleiar
Demensavdelinga
Namn:Telefon:E-post
Fagleiar: May Britt Ellingsen56 38 23 00E-post
Sjukepleiar: Marit Steiro56 38 23 00 E-post
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?