Rus og psykisk helseteneste

Målgruppe:

Moderat eller alvorleg psykisk liding som har ein diagnose (dette er ikkje eit krav) og er ferdig behandla i spesialisthelsetenesta.

Om du har oppfølging i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Tilbod:

 • Støttesamtalar, praktisk bistand, råd og vegleiing, eller hjelp til administrering av medisinar.
 • Støttesamtalar med pårørande ved behov.
 • Informasjon, samarbeid med interne og eksterne aktørar.
 • Hjelp til å meistre og strukturere kvardagen
 • Mulig å få oppfølging i heimen
 • Koordinering av tverrfagleg oppfølging/individuell plan
 • Behandling i samarbeid med lege eller psykolog
 • Kurs, RPH (rask psykisk helsehjelp) for dei over 16 år
 • Psykoedukasjon
 • Behov prøvd, ikkje tidsavgrensa
 • Samarbeid med spesialisthelsetenesta om oppfølging av pasientar i LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Kartlegging
 • Innsøking til behandling i rusinstitusjonar

Søknadsskjema

Tilvisingskjema til alle tenester i Familiens Hus

Rus og psykisk helse - kontaktinformasjon Her finn du kontaktinformasjon for rus og psykisk helse
Rus og psykisk helse - kontaktinformasjon
NamnStillingE-postTelefonMobil
Sølvi DåvøyFagleiarE-post56 38 54 43930 55 017
Sølvi HolmedalPsykologE-post56 38 54 66948 30 233
Sara GiskegjerdePsyk sjukepl/miljøterap.E-post482 32 831
Else SkjævelandVernepleiarE-post56 38 54 44992 16 112
Kari R. EideMiljøarbeidarE-post56 38 54 63930 59 018
Linda BjellandRuskonsulentE-post992 16 104
Kart
Rådhuset
Ternholmvegen 2
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 21.11.2017
Fann du det du leita etter?