Helsetenester til flyktningar og asylsøkjarar

Asylsøkjarar og flyktningar som bur eller mellombels har tilhald i kommunen, har rett til nødvendige helsetenester på same måte som andre som har tilhald i kommunen.

Helsetilbodet i kommunen skal sørgje for at asylsøkjarar og flyktningar får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Det er to flyktningekonsulentar frå NAV og helsesøstre frå helsestasjonen som har hovudansvaret. Desse samarbeider med fleire andre instansar i kommunen.

Flyktningetenesta - Kontaktinformasjon Her finn du kontaktliste for flyktningekonsulentar og helsesøster.
Flyktningetenesta - Kontaktinformasjon
NamnTittelTelefonE-post
Katrine RisløwFagleiar flyktningetenesta992 16 117E-post
Martine TelleFlyktningekonsulent992 16 117E-post
Miriam FjeldstadFlyktningekonsulentPermisjon
Kate SolsvikHelsesøster56 38 54 59/992 16 102E-post
Gro Hege KnutsenHelsesøster56 38 54 61/992 16 102E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 27.01.2017
Fann du det du leita etter?