Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta skal arbeide for å fremje eleven si totale helse og førebyggje sjukdom og skade.

Snarveg: Helsestasjonen - Familiens hus

Helsestasjonen tilbyr desse tenestene:

•  helseundersøkingar etter fastsett plan
•  oppfølging av elevar ved behov
•  vaksinering
•  helseopplysning/rettleiing/undervisning
•  vurdering av eleven sitt arbeidsmiljø

Skulehelsetenesta samarbeider med elev, heim, skule og anna hjelpeapparat. Helsesjukepleiar deltek i ei helsegruppe saman med PPT. Helsesjukepleiar deltek også i ansvarsgrupper rundt elevar med spesielle behov.

Treng du kontakt med helsesjukepleirar finn du kontaktinformasjon under.

Oversikt over helsesøstre ved skulane i kommunen
Namn Skule Kontortid
Bente Guntveit Tjeldstø skule Onsdagar 09.00 - 13.00
Kristin Hovland Misje Øygarden Ungdomsskule  
Hilde Løkhammer Rong skule og Blomvåg skule  
Gro Hege Knutsen Toftøy skule  
Helsestasjonen Her finn du kontaktinformasjon til Helsestasjonen
Helsestasjonen
NamnStillingE-postTelefon
Bente GuntveitFagleiar helsestasjonE-post56 38 54 41 / 954 36 342
Hilde Aadland HelsesjukepleiarE-post56 38 54 57
Kate SolsvikHelsesjukepleiarE-post56 38 54 59 / 992 16 102
Gro Hege KnutsenHelsesjukpleiarE-post56 38 54 61
Kristin Hovland MisjeHelsesjukepleiarE-post56 38 54 48
Julie H. HitsøyJordmorE-post56 38 54 60
Tord PedersenUngdoms LOSE-post992 16 123
Publisert av Bernt Hjørnevik. Sist endra 04.01.2019
Fann du det du leita etter?