Alarmtelefon for barne og unge 116 111

Informasjon om den landsdekkande Alarmsentralen for barn og unge.

Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med Justisdepartementet tatt initiativ til ein gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsett for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Målet er at barn skal kunne ringe eitt telefonnummer (116 111) om sin situasjon og si bekymring og at det så kan videreformidlast til rett instans i kommunen for oppfølging.

Vaksne som er bekymra for barn kan også ringe alarmtelefonen.

Den landsdekkande Alarmsentralen for barn og unge opna 02. juni 2009.

Meir informasjon om tilbodet finn du i skrivet Informasjon om Alarmsentralen og på heimesidene deira www.116111.no

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.01.2012
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)