Familiesenter

Familiesenteret er eit førebyggjande tilbod til barn, unge, deira foreldre og nettverk. På familiesenteret i Øygarden jobbar familieterapeutar og kommunepsykolog.

Familiens Hus - Logo - Klikk for stort bilete

 Tenester som er knytt til eininga Familiens Hus:

- Barnvern
- Familiesenteret
- PPT
- Helsestasjonen
- Psykisk helse

Kven er tilbodet for?

 • Barn, unge og foreldre som er busett i Øygarden kommune
 • Foreldre, barn og ungdom som sjølv tek kontakt eller som tek kontakt via skule, barnehage, helsestasjon eller andre

Du kan ta kontakt dersom:

 • De slit med ulike vanskar i familien, t.d. mykje kjefting og dårlig atmosfære, samarbeidsvanskar, vanskar med å setje grenser, vanskar med å være foreldre osv
 • De har problem i parforholdet
 • De har rusproblem i familien
 • Andre problem/utfordringar

 Familiesenteret kan tilby:

 • Samtalar og møter med familiar, enkeltpersonar og nettverk
 • Støtte til foreldre i foreldrerolla
 • Ulik gruppeverksemd
 • Foreldreveiledningsgruppar
 • Grupper for barn og ungdom
 • Veiledning
 • Vise veg, samarbeide med andre tenester og tilbod

Samarbeid:

Vi har faste samarbeidsmøter med dei ulike faggruppene i Familiens Hus, som er:

Helsestasjonen
Psykisk helse
PPT
Barnevern

Eller samarbeider vi med skule, barnehage, fastlege, nav, pleie og omsorg og andre ved behov for det.

Kontakt oss:
Du kan ta kontakt med oss i vanlig kontortid direkte, via servicetorget i kommunen, Tlf.56382000, eller du kan nytta e-post.

Familiesenter - kontaktinformasjon Her finn du kontaktinformasjon om familiesenteret.
Familiesenter - kontaktinformasjon
NamnStillingE-postTelefon
Anna Nesje NesEiningsleiar/fagleiar familiesenterE-post5638 5440 / 928 15 996
Bente GuntveitFamilieterapeut/prosjektleiarE-post5638 5441 / 954 36 342
Martha LandroRådgjevar førebyggjande arbeidE-post5638 5442
Mette HalvorsenKommunepsykolog barn og ungeE-post5638 5468
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 28.04.2016
Fann du det du leita etter?