Toftøy skule

Toftøy skule ligg på Toftøy sør i Øygarden kommunen, og er kommunen sin største barneskule med 145 elevar skuleåret 2014/15. På småskulesteget er det 94 elevar medan det er 51 elevar på mellomtrinnet. I skulefritidsordninga (SFO) er det 78 barn.


Skulen har si eiga heimeside der du finn mykje informasjon om alt som skjer på skulen.

Besøksadresse:
Skulebrekka 25, 5337 Rong. Sjå kart nedst på sida.
Postadresse:
Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong  

Fotomontasje av Toftøy gamle og nye skule Skulebygget er frå 2008, vi har digitale tavler i nesten alle klasserom og fine lokale. Dette skuleåret er vi 27 personar som jobbar på skulen i ulike stillingar og stillingsstorleikar.
 

Toftøy skule sin visjon er : Å skapa trygleik og god  læring kvar dag for alle.
Dette jobbar vi mot ved å ha fokus både på felleskapet og den einskilde.

For å nå måla våre har  skulen over år hatt eit samarbeid med NLA om å vidareutdanna lærarar innan lesing og spesialundervisning.
I inneverande år har skulen fokus på  "re oppdatering" av  dei "Utrolige årene" og spesialpedagogisk kompetanse.

Nøkkelpersonell Toftøy skule
Her finn du kontaktinformasjon til skulen
Nøkkelpersonell Toftøy skule
NamnStillingE-postTelefon
Arne Petter SolbergEiningsleiar/RektorE-post56 38 55 50
Elisabeth StrandtunAvdelingsleiarE-post56 38 55 54
Lillian Graff-NielsenSFO leiarE-post56 38 55 57
Kirsten JåstadSkulesekretærE-post56 38 55 51
Ekspedisjon56 38 25 70
Faks56 38 25 71
Lenker - skular
Her finn du lenkar til lov, foreldreutval for gr.skulen, foreldresamarbeid og elevtalsutvikling.
Lenker - skular
Alarmtelefonen for barn og ungeInformasjon
OpplæringslovaInformasjon
Elevtal Informasjon (PDF, 13 kB)
Foreldresamarbeid i grunnskolen Informasjon (PDF, 5 MB)
Foreldreutval for grunnopplæringInformasjon
Ulykkesforsikring for elevarInformasjon
Kart
Toftøy skule
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.12.2014

Kontakt

Arne Petter Solberg

Rektor/einingsleiar
Tlf: 56 38 55 50 / 56 38 25 70
E-post :