Kunngjering av vedteken detaljregulering for Dalekletten

Kommunestyret vedtok i møte 22.05.2019, sak 029/19, detaljregulering for Dalekletten, planID: 20170004.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.
 

Dokument i saka

Kommunestyre-vedtak
Plankart (PDF, 795 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 186 kB)

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 10. juli 2019.

Eventuell klage kan rettast til Øygarden kommune på ein av desse måtane:

E-post: Postmottak@oygarden.kommune.no
Post   : Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

 

Dalekletten.png - Klikk for stort bilete

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 14.06.2019
Fann du det du leita etter?