Publisert 23.11.2015
Hengjo på Hellesøy_DSC8636.jpg

Laurdag var det folkemøte på Hellesøy. Stor var gleda då ordførar i Øygarden, Børge Haugetun (TVØ) og fylkesutvalsrepresentant Aud Karin Oen (SV)  meddelte at "Hengjos venner" har fått tildelt 2 millionar til restaurering av Hengjo .

Publisert 20.11.2015
Seminar_Ansvarleg_alkoholhandtering.jpg

Rundt 60 deltakarar var på plass i kultursalen i går på temaseminar om ansvarleg alkoholhandtering.
På seminaret var det representantar frå bransjen, næringslivet, Fylkesmannen, Securitas, KoRus/Bergensklinikkene, politiet og dei fire kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

 

 

Publisert 19.11.2015
Økonomi3

I samsvar med kommunelova §§ 44 og 45, vert Øygarden formannskap sitt framlegg til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 lagt ut til allment ettersyn på Servicetorget på rådhuset, Biblioteket på Rong senter, og her på nettsida i tida 18.11.15 til 09.12.15. 

Publisert 17.11.2015

Her finn ein informasjonsbrev frå interimstyret for Vest-Hordaland brann og redning IKS. Brevet orienterer om det pågående arbeidet med å slå saman dei to brannvesena; Sotra brannvern IKS og brannvesenet i Øygarden kommune.


Informasjonsskrivet (PDF, 32 kB)

Publisert 12.11.2015
symjebassenget

Det vert no opna for søknad om tildeling av badetid i kommunale basseng for 1. halvår 2016. Dette gjeld kommunal badetid på dagtid og tid disponert av Øyane svømmeklubb på ettermiddag og helg. Sjå vedlagt informasjon og søknadsskjema på kommunal bading.