Publisert 21.05.2015

Under finn du påmelding til aktivitetane i ferieklubben 2015.

Meir informasjon om aktivitetane finn du bak linken på kvart enkelt arrangement.

Kulturkontoret vil gjerne ha opplysningar om born(a) har sjukdommar/funksjonshemningar eller anna som me treng ta omsyn til i samband med aktivitetane dei er med på. Det er frivillig å gje denne informasjonen - men ønskjer at det vert gjort slik at me kan unngå uheldige situasjonar (t.d. astma/allergi/ diabetes m.m.)

Kontakt Liv Edel Mikkelsen enten på lem@oygarden.kommune.no eller tlf. 56385414

Me vil for dei gode minna si skuld ta bileter på dei ulike arrangementa, også for bruk i samband med seinare kommunale PR-tiltak. Gi oss ein lyd om dette er problematisk for dykk!

Velkomen

NB Bindande påmelding.

 

 

Publisert 06.05.2015

Fylkesmannen har tildelt totalt 4,4 millionar kroner i skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt til prosjekt der kommunane i regionen vår er involverte.

Her kan du lesa meir om saka.

Publisert 05.05.2015
Vår på Sture

 

Vi oppfordrar alle friluftsentusiastar til å koma med forslag om kva som er det mest attraktive friluftsområdet i Øygarden kommune.

 

Publisert 29.04.2015
Erfaringsdeling.jpg

Ordførar i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, oppmoda kommunane til å vera raus i arbeidet med ny kommunestruktur. På Tinget i Vest i Sund på måndag fortalde han om samanslåinga av Vindafjord og Ølen kommunar som vart ein realitét frå 2006.

Publisert 28.04.2015
Nøgd el-bil eigar PPT-leiar  Ingrid Arnestad

Øygarden kommune har etablert fire ladepunkt for el-bil på parkeringsplassen ved rådhuset.