Publisert 02.07.2015

Søndag 9. august 2015 vert det arrangert Triathlon i Øygarden både for vaksne og barn.

 

Publisert 01.07.2015
Utsikt til leikeplassen.jpg

 

 

Så er Tjeldstø skule klar for å møte elevane frå Alvehim og Bakken skule til hausten.

 

Publisert 01.07.2015

Førstkomande fredag, 3. juli, kan det bli lenger ventetid på telefonar til legekontoret. 

Publisert 29.06.2015

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-1, 11-12, 11-13 , 14-2 – og forskrift om konsekvensutgreiing, vert det med dette varsla om oppstart av arbeidet med felles kommunedelplan for næringsareal for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.
Konsekvensutgreiing inngår i planarbeidet.

Publisert 25.06.2015
Hammer.jpg

Frå 1. juli 2015 vert det enklare å sette i gang mindre byggearbeid utan å måtte søkje til kommunen.