Publisert 02.10.2015
symjebassenget

Grunna haustferie vert det ikkje publikumsbading i kulturhuset tysdag 06.10 og torsdag 08.10 ettermiddag/kveld i neste veke.

Publikumsbading i terapibassenget onsdag 07.10 ettermiddag/kveld går som normalt.

Publisert 29.09.2015

Øygarden kommune har inngått eit samarbeid med Fjell om rask psykisk helsehjelp for vaksne. Ta kontakt med kommunepsykolog (tlf: 56 38 20 00) viss du ønskjer meir informasjon.
I haust vert det tilbod om følgjande kurs:

Publisert 29.09.2015
Frisklivssentral

Ønsker du å ta betre vare på helsa di?
Frisklivssentralen tilbyr eit kurs kor vi fokuserer på trening, meistring og kunnskap om helse. 

Publisert 28.09.2015
Verdensdagen - Logo.jpg

I samband med verdsdagen for psykisk helse vert det skipa til slikt arrangement;

Tid: 22. oktober, kl. 18.00 - 20.00
Stad: Fjell rådhus - Kultursalen


Det vert foredrag v/kommunepsykolog og MH-ung
Tema: Sjå kvarande - Kast maska!" - Openheit kring psykisk helse

 

Les meir om arrangementet: PLAKAT (PDF, 345 kB)

Publisert 21.09.2015

Informasjon om balansegruppe
Fysioterapitenesta i Øygarden kommune skal hausten 2015 ha eit førebyggande treningstilbod for eldre heimebuande personar som er i risikogruppa for fall. Tilbodet byggjer på kunnskap som viser at trening av balanse og styrke gjev betre funksjonsevne, og kan førebyggje fall. Treninga er gruppebasert (8-10 personer) og blir leia av fysioterapeut. Trening ein gong i veka i tre månadar.