Vil behandla plan for Ågotnes sentrum

Med åtte mot tre røyster tilrår utval for plan å vedta detaljregulering for Ågotnes.

Frå møtet i utval for plan torsdag. Frå venstre Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), kommunalsjef for Kultur og samfunn, Silje Haukedal og utvalsleiar Svein Otto Jacobsen. - Klikk for stort bileteFrå møtet i utval for plan torsdag. Frå venstre Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), kommunalsjef for Kultur og samfunn, Silje Haukedal og utvalsleiar Svein Otto Jacobsen.

Kommunedirektøren tilrådde å senda planen tilbake til kommuneadministrasjonen for vidare arbeid. I utgreiinga skriv kommunedirektøren at sentrumsplanen inneheld gode intensjonar, men har preg av ikkje å vera ferdig gjennomarbeidd. Han viser også til at det ligg føre ei uavklart motsegn.

I debatten støtta Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) kommunedirektøren, men det var framlegget frå Frp, Høgre, KrF og uavhengig (åtte røyster) som vart tilrådd. Innstillinga frå kommunedirektøren fekk tre røyster (Ap og Sp).

I tilrådinga frå utvalet vert det vist til motsegn frå Vestland fylkeskommune og at det er nødvendig med meklingsmøte for planen endeleg kan godkjennast av kommunestyret. Men utvalet meiner planen er klar for behandling og ber kommunedirektøren å tinga meklingsmøte. I tilrådinga heiter det også at dei fem administrative motsegnspunkta frå fylkeskommunen er løyste etter fleire gjennomførte grep.

I oppsummeringa i tilrådinga står det at motsegna må reknast som løyst på alle punkt, inkludert krav om regulering av miljøgate som vert regulering i eigen plan.

- Det er teke høgd for tilpassing av miljøgata i denne reguleringsplanen, går det mellom anna fram av tilrådinga som går til behandling i kommunestyret.  Her kan du lesa heile tilrådinga frå utvalet. (PDF, 175 kB)

Utval for plan behandla åtte klagesaker. Her kan du lesa saksdokumenta.

 

Telst og foto: Vigleik Brekke