Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljplan for Akvakulturlokalitet Stuholmen

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av detaljplan for akvakulturlokalitet Stuholmen, Øygarden kommune. Planarbeidet vert utarbeida av ABO på vegne av Telavåg Fiskeoppdrett.

Kunngjeringsdato: 11.01.2021
Merknadsfrist: 11.02.2021
PlanId: 2020007

Dokument

Merknadar

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS
Postboks 32
5401 Stord

Eller pr. e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no

Høyringsfrist er 11.02.2021