Utvida opningstider på innbyggartorg og bibliotek

Utvidar med måndagsope i Skogsskiftet og Rong. Ope og bemanna kvar dag på Straume.

Velkomen til innbyggartorga og biblioteka! - Klikk for stort bilete

Velkomen til oss  

Yngvild Marie Wiese | Foto: Inga Øygard Jaastad/Hardanger Folkeblad - Klikk for stort bileteYngvild Marie Wiese | Foto: Inga Øygard Jaastad/Hardanger Folkeblad

Yngvild Wiese er den nye avdelingsleiaren for innbyggartorg og bibliotek. Etter kort tid i sjefsstolen kan ho lansera ein gladnyheit til innbyggarane:

- Øygarden kommune har som eit særleg satsingsområde å vera inkluderande og tilgjengelege for innbyggarane i alle delar av kommunen, med engasjerte tilsette som er klåre til å hjelpa etter beste evne. Som eit ledd i denne satsinga på tilgjengelegheit aukar me no opningstida på våre tre innbyggartorg og bibliotek. På Straume vil me no vera opne og bemanna kvar dag, medan Rong og Skogsskiftet vil halda ope på måndagar òg.

Wiese fortset: - Tenestene vil vera som før, altså boklån, aviser/tidsskrift, varm kaffi, ein stad å treffast, og hjelp til kontakt med kommunen. Og kven veit, kanskje me klarar å gje Øygardsfolket nokre gode kulturopplevingar òg?  

Her kan du sjå planlagde arrangement 

Opningstider Rong og Skogsskiftet 

 • Måndag: 10.00 - 16.00
 • Tysdag: 10.00 - 16.00
 • Onsdag: meirope*
 • Torsdag: 12.00 - 19.00 
 • Fredag: 10.00 - 16.00
 • Laurdag: meirope*

*Meirope (ubetent): Innbyggjarar kan få tilgang til innbyggjartorga/biblioteka i opningstida til sentera gjennom å inngå eigen avtale.

 Opningstider Straume 

 • Måndag: 10.00 – 16.00 
 • Tysdag: 10.00 – 16.00 
 • Onsdag: 10.00 – 16.00
 • Torsdag: 12.00 – 19.00 
 • Fredag: 10.00 – 16.00 
 • Laurdag: 10.00 - 15.00 

Nye opningstider gjeld frå 05.10.2022. 

Fotogalleri

Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sartor Storsenter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sund Senter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sund Senter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Sund Senter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Rong Senter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Rong Senter - Klikk for stort bilete
Innbyggartorg og bibliotek på Rong Senter - Klikk for stort bilete