Stengjer leikeplassar og uteområde ved idrettsanlegg

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at det ikkje lenger vert høve til å nytta uteområda/leikeområda ved barnehagane og skulane. Det same gjeld uteområda ved idrettsanlegga.

Klikk for stort bileteLeikeplass på Landro skule Jøran Ingvaldsen  

Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, seier at den vanskelege situasjonen tvingar kommuneleiinga til å ta grep som kan oppfattast som strenge. Uteområda ved skular, barnehagar og idrettsanlegg vert no stengde for all bruk.

- Vi ser at mange er flinke og passar godt på barna sine ved at til dømes berre søsken får gå ut til anlegga. Likevel er det slik at der treffer dei mange andre i same situasjon. Det er vanskeleg for ungane å løysa ein slik situasjon, seier Vabø Haugane.

I tillegg kan opne uteområde føra til at ein del ungdomar samlar seg i grupper på ein måte som ikkje er i samsvar med dei nasjonale retningslinjene. Kommunalsjefen seier at kommuneleiinga, barna og dei unge sjølv, føresette og lokalmiljø, må saman og på alle måtar no vera med og sikra at også alle innbyggjarar held seg til dei nasjonale retningslinjene.

- Dette vert gjort som eit tiltak for å redusera faren for smittespreiing. Det er ein risiko for smittespreiing ved felles bruk av leikeapparat, ved tett leik og samtalar og liknande. Vi må gjerne ferdast ute og halda oss i aktivitet, men det kan gjerne gjerast ved å gå på tur aleine eller få personar saman, og som alltid halda god avstand til kvarandre, seier Vabø Haugane.


Tekst: Vigleik Brekke