Aktuell informasjon

Sommarstengde bygg og anlegg

Her er ein oversikt over bygg og anlegg som er stengd for aktivitetar, leige og trening i sommar. 

Alle skular/gymnstikksalar er stengde for trening og annen utleige fram til og med sundag 21. august.

Alle idrettshallar er stengde for trening fram til og med sundag 14. august, med unnatak av Bildøyhallen som har eige oppsett sommartrening i samsvar med plan plan i www.aktivivest.no.

Alle symjehallar er stengde for bruk fram til og med sundag 4. september. Rong Terapibasseng er stengt ut 2022.

Rong Kulturhus og Aktivitetshuset på Skogsvåg er stengde etter plan i www.aktivivest.no

Offentleg bading opnar igjen i veke 36, sjekk websidene til Øyane svømmeklubb og Bergen Vest svømmeklubb.