Slik kan det bli på Straume

Onsdag presenterte to arkitektteam moglege framtidsbilete for Stovevatnet og Straume.
- Målet er å laga framtidas velferdssamfunn. Det krev at det offentlege, privat sektor og det sivile samfunnet inngår i nye alliansar, seier Johannes Pedersen i det eine arkitektteamet; Nord Architecture.

Johannes Pedersen i Nord Architecture visera deira skisse for området. Skissa er utstilt på innbyggartorget og biblioteket. - Klikk for stort bileteJohannes Pedersen i Nord Architecture viser deira skisse for området. Skissene frå begge arkitektaktørane er utstilte på innbyggartorget og biblioteket.

Det er særleg den framtidige bruken av arealet mellom rådhuset og Sartor Storsenter som parallelloppdraget handlar om.

På samlinga i Odeon Kino Sotra presenterte også prosjektleiar og arkitekt Fredrik Barth frå Vill Arkitektur visjonar for området. Arkitektfirmaet samarbeider med Spacescape. 

Dette arkitektteamet legg stor vekt på å gjenbruka materiale til nybygg og dermed redusera klimaavtrykket og CO2-utslepp. Målet er vidare å oppfylla nullvekstmålet for bilbruk og skapa meir grønt enn vi tek; «Natur før byliv, byliv før byrom, byrom før bygg, og aller sist bygg».

- Målet er å finna modellar der vi endrar åtferd. Vi skal testa og evaluera og få fram dei resultata vi vil ha, sa Fredrik Barth.

Fredrik Barth og Anders Eide i Vill Arkitektur - Klikk for stort bileteFredrik Barth og Anders Eide i Vill Arkitektur

Campuspark

Johannes Pedersen i Nord Architecture seier at rådhus, vidaregåande skule, mobilitetshub, kulturhus, bibliotek, «vitennæring» og bustader kan inngå i Straume campus

- Campusparken handlar om rekreasjon, bynatur og sunnheit og bind "vitennæring" med vidaregåande skule og ungdoms- og  studiebustader, kulturhus og bibliotek og symjehall, heiter det i sluttskissa frå arkitektteamet.

Assisterande kommunalsjef for Kultur og samfunn, Rune Landro, er prosjektleiar for parallelloppdraget. Han seier at ein vurderingskomité skal danna seg eit bilete og henta ut det beste frå dei to arkitektaktørane.

- Komitéen skal koma med ti konkrete tilrådingar frå det arkitektaktørane har utarbeidd og presentera ein sluttrapport, seier Landro.

Kommunedirektøren skal fremja sak for utval for samfunnsutvikling den 6. juni før saka vert sluttbehandla i kommunestyret den 22. juni. Dei 10 utvalde punkta frå vurderingskomitéen inngår i saka og vert førande for det vidare planarbeidet for området. 

På innbyggartorget og biblioteket er dei skissene frå dei to arkitektaktørane stilte ut.

Her kan du lesa meir om parallelloppdraget for Stovevatnet – regionsenteret Straume.

Tekst og foto: VIgleik Brekke

Her er fleire foto:

Gruppe i samtale - Klikk for stort bilete
Gruppe i samtale - Klikk for stort bilete
Skisse - Klikk for stort bilete
Gruppe i samtale - Klikk for stort bilete
Gruppe i samtale - Klikk for stort bilete
Visjon - Klikk for stort bilete