Reguleringsplan Storhaug bustadområde

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde, Torsvik. PlanID1259 2014 0005.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Storhaug bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 07.09.17, sak 093/17.

Hovudføremålet med planarbeidet er konsentrert og frittliggjande småhusbusetnad.

Sentrale dokument i saka

Detaljreguleringsplan/kart (målestokk 1:500) (PDF, 589 kB)
Føresegner (PDF, 309 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Saksframlegg (PDF, 414 kB)

Forslaget er sendt på høyring til grunneigarar og aktuelle offentlege instansar.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Øygarden kommune på ein av desse måtane:

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Post: Teknisk plan og forvaltning, Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Elektronisk skjema: Elektronisk høyringsskjema

Høyringsfrist: innan 04.12.2017.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.10.2017
Fann du det du leita etter?