Øygardsselskap til finalen i EY Entrepreneur Of The Year

Utedesign AS er eitt av to selskap frå Vestland fylke som skal delta i den norske finalen i Entrepreneur Of The Year (EOY) i kategorien Scale-up (vekst).

Dagleg leiar Henrik Johannessen og ordførar Tom Georg Indrevik - Klikk for stort bileteDagleg leiar Henrik Johannessen og ordførar Tom Georg Indrevik


Utedesign starta opp i 2012. Inklusive alle selskap og avdelingar i inn og utland har gruppa har gruppa hatt eit kraftig vekst og har i dag opp mot 130 tilsette og vil oppnå ein omsetnad i 2022 på nærare 500 millionar kroner. I Øygarden utgjer staben opp mot 60 tilsette.

Utedesign produserer utestover og pergola og gjennomfører innglasing og leverer til både bedrifter og private.

- Vi legg vekt på å tilby gode opplevingar, og vi vil gjerne gjera draumen om uteplassar til ein røyndom, seier dagleg leiar Henrik Johannessen

Det er gjevt å vera mellom dei som kan verta årets vektskapar i EYO. Det vert gjennomført kåringar i over 60 land. Den nasjonale finalen i Noreg går av stabelen i Oslo 9. februar. For å verta kåra i denne konkurransen legg ein vekt på rolla til entreprenøren verdiar og leiing og ikkje minst samfunns- og miljømessig engasjement.

Ordførar Tom Georg Indrevik besøkte Utedesign på torsdag denne veka og overrekte blomar etter at selskapet har kome langt i konkurransen om å verta EYO.

- Vi veit at 70 prosent av nye bedrifter forsvinn etter fem år. Utedesign er eit døme på dei som lukkast, seier ordføraren.

Salsansvarleg Ruben Holm Andersen meiner at Utedesign kanskje ikkje hadde fått til denne veksten i ein annan kommune enn Øygarden.

- Vi er stolte av kvar vi kjem frå, og vi opplever at Øygarden er ein ja-kommune, seier han.


Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete:

Frå Venstre; Ruben Holm Andersen, Tom Georg Indrevik og Henrik Johannessen - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete