Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Omsorgstilbod for barnehagebarn og skuleelevar

I den perioden barnehagane og skulane er stengde, har Øygarden kommunen omsorgstilbod for barnehagebarn og elever frå 1.-4. trinn med foreldre som arbeider med kritiske samfunnsfunksjonar. Tilsette i barnevernet kjem også inn i denne kategorien.

Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto: Mostphotos 

Det er også tilbod for barn og elevar med særlege omsorgsbehov, uavhengig av alder. Tilbodet gjeld i den perioden barnehagane og skulane er stengde. Foreldre som kvalifiserer for eit omsorgstilbod på grunn av arbeidet sitt med samfunnskritiske funksjonar, kan verta bedne om å visa til dokumentasjon frå arbeidsgjevar. 

Vi har registrert spørsmål om korleis dette skal tolkast. Difor vil vi her visa til føringar frå dei sentrale styresmaktene


Tekst: Vigleik Brekke

Kontakt oss om koronaviruset


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Servicetelefon
Telefon 56 16 00 10
måndag-fredag kl 08.00-20.00
laurdag og sundag kl 10.00-16.00
For praktiske spørsmål som
ikkje handlar om helse


Legevakt
Telefon 116 117


Heimetenesta
Sone nord: 56 16 16 63
Sone Straume: 55 09 71 90
Sone sør: 56 33 97 45


Helsestasjon og skulehelsetenesta
Telefon 56 12 20 30
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Jordmor
Telefon 56 12 20 20
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Helsesjukepleiar flyktningar
Telefon 55 09 61 49 | SMS 959 99 399


Helsestasjon for ungdom
SMS "treng time" for konsultasjon
905 81 273 vi ringjer deg opp igjen


NAV
Telefon 55 55 33 33
For arbeidsgjevarar 55 55 33 36


Barnevernet
Telefon 55 09 71 40
måndag-fredag kl 08.00-15.30
og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg


Konsultasjonsteamet
for vald og overgrepssaker

Telefon 915 68 382 (barn og unge)
og 911 37 726 (vaksne)


Frivillig/hjelp?
Meld deg som frivillig | Treng du hjelp?