Aktuell informasjon

Norskopplæring for flyktningar frå Ukraina

Onsdag 3.aug stilte 30 motiverte deltakarar til første dag med norskopplæring på Vaksenopplæringa.

  

På biletet illustrerer dei eit ynskje om å lære norsk så raskt som mogeleg.

Ekstrakurset er finansiert av Imdi-tilskot og er ope for alle uansett status, og er eit fulltidstilbod ut neste veke (31).

Ordinær oppstart på Vaksenopplæringa er torsdag 18.august kl 09.10.