Møte om helikoptertrafikk over Øygarden

I samarbeid med Avinor inviterer Øygarden kommune til ope møte om helikoptertrafikk og helikoptertraséar over Øygarden.

Bilete av helikopter - Klikk for stort bilete

Møtet vert halde i kultursalen i Øygarden rådhus på Straume 22. mars klokka 19.30.

Det vert gjeve informasjon om status for helikoptertrafikk og arbeid med støyreduserande tiltak. Det vert gjeve høve til å stilla spørsmål.

Enkel bevertning.