Miljøpunktet på Tjeldstø er no ope til kl. 18.00

Etter stort ynskje frå innbyggjarane i Øygarden utvidar vi opningstida til miljøpunktet på Tjeldstø.

Miljøpunktet er betjent onsdagar frå 10.00 til 18.00, frå og med 13. mars 2019.

Sjå oversikt over kva som kan leverast under.

 

Fjellvar Logo.png - Klikk for stort bilete Miljøpunktet er stengt utenom opningstida og det er då ikkje høve til å sette frå seg avfall her.

Her kan hushalda og hytteeigarar levere ein rekke fraksjonar. For hushalda og hytter er det gratis å levera.

Miljøpunktet tek imot

Papp, papir, hushaldsplast (miljøplast), kvitevarer, elektronisk avfall, matavfall og mindre fraksjonar av farleg avfall (bilbatteri, maling, olje, lim, lyspærer osv), klede (fretex kontainer).

Miljøpunktet tek ikkje imot

Restavfall, treverk, metall, vindauge, asbest, klorparafinar, ftalatar (golvbelegg), eksplosivar, ammunisjon.

Miljøpunktet er stengd utanom opningstida og det er da ikkje høve til å sette frå seg avfall her.

Meir informasjon om tenester for vatn, avlaup og renovasjon finn ein på www.fjellvar.as

Helsing FjellVAR

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.03.2019
Fann du det du leita etter?