Matombringing

Øygarden kommune har tidlegare hatt tilbod om å bringa heim middag til personar som grunna sjukdom, alder eller andre årsaker har så store hjelpebehov at dei ikkje er i stand til å ta vare på ernæringsbehovet sitt. Denne tenesta vart innført att som ei førebels ordning i 2016 – 2017.

 

Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 26.08.2016
Fann du det du leita etter?

Marianne Våge Berland

Fagansvarleg heimetenesta
E-post :  
 

 

Artikkel (1)