Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell

Administrativ organiseing - Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell
30 leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane har denne veka vore samla på leiarsamling for å drøfta den overordna administrative organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det er semje om at den nye kommunen bør organiserast i ein to-nivåmodell med kommunalsjefar. Dette samsvarar også med tilrådinga frå dei tre rådmennene.

 Det vart sett av god tid til gruppearbeid på leiarsamlinga. Frå venstre; Rikard Kvaal, Råmund Skjold, Jon Erik Egeland (skjult), Hildegunn Høyland, Margun Landro, Svend-Fredrik Untiedt, Monica Pedersen, Terje Handal og Helene C. Møgster. - Klikk for stort bileteDet vart sett av god tid til gruppearbeid på leiarsamlinga. Frå venstre; Rikard Kvaal, Råmund Skjold, Jon Erik Egeland (skjult), Hildegunn Høyland, Margun Landro, Svend-Fredrik Untiedt, Monica Pedersen, Terje Handal og Helene C. Møgster.

 

 

Les meir om saka på www.nyeoygarden.kommune.no

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 16.05.2018
Fann du det du leita etter?