Kva skjedde i Øygarden i 2021?

Også 2021 vart eit år prega av pandemien. Men det skjedde også mykje anna i Øygarden.

Bilete frå takksam vaksinemottakar - Klikk for stort bileteBilete frå takksam vaksinemottakar 

I 2020 er det arbeidd mykje med samfunnsdelen til kommuneplanen. På anlegget til Northern Lights i Energiparken vart den fyrste salva fyrt av. Seinare vart grunnsteinen lagt ned. Det var storbrann på Sotra i juni, og det var debatt og gjort vedtak om skulestruktur. Dette er litt av det me hugsar frå 2021.

Her er ei oppsummering av litt av det som skjedde i Øygarden kommune i året som ligg bak.

Første halvår 2021 (PDF, 1024 kB)

Andre halvår 2021 (PDF, 2 MB)