Kunngjering av vedteke planprogram for områderegulering Blomvåg vest

Plan-ID: 20170001

Utval for drift og samfunnsutvikling vedtok i møte 24.01.2019, sak 004/19, planprogram for områderegulering Blomvåg vest, plan-ID: 20170001.

Planprogrammet utarbeida etter plan- og bygningslova § 4-1 blir med dette kunngjort.

Planprogrammet skal gjere greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og kva slags utgreiingar som det er høve for.

Dokument i saka

Saksframlegg
Revidert planprogram og merknadsoppsummering
Merknadsoppsummering 2018-12-14
Merknadskart 2018-11-28
Merknadsskjema oppstart 080118

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 11.02.2019
Fann du det du leita etter?