Krig i Ukraina: Tilbod om helsehjelp

Øygarden kommune gjev tilbod om psykososial oppfølging til dei som opplever situasjonen i Ukraina som vanskeleg.

 

Kommunen gjev gratis tilbod til ukrainske og russiske statsborgarar som oppheld seg i kommunen og opplever situasjonen som ekstra krevjande og har behov for å snakka med fagpersonar om dette.

Kontakt Sotra legevakt på telefon 116 117

Люди з України можуть зателефонувати до служби екстреної допомоги «Сотра» за номером 116 117

Люди из России могут позвонить в экстренную службу Sotra по телефону 116 117.