Kongens fortenstmedalje til Kenneth Bruvik

Kenneth Bruvik er tildelt Kongens fortenstmedalje. Medaljen vert overrekt under eit arrangement den 22. februar. Medaljemottakaren vert seinare invitert til mottaking på Slottet.

Kenneth Bruvik har engasjert seg sterkt i kampen mot plastforureininga i havet. Bilete av Bruvik i strandkanten der han plukkar plast.  - Klikk for stort bileteKenneth Bruvik har mellom anna engasjert seg sterkt i kampen mot plastforureininga i havet. Trude Refsahl


Kenneth Bruvik får medaljen for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø. Bruvik (56) er tilsett som instruktør i Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland. Han er busett i Bergen, men er vaksen opp og har hatt det meste av engasjementet sitt i Øygarden.

Ordførar Tom Georg Indrevik gler seg over at Kenneth Bruvik får Kongens fortenstmedalje.

- Dette er fullt fortent. Kenneth Bruvik har gjennom mange år vist eit uvanleg stort engasjement for miljø og berekraftig utvikling og involvert ungdom i dette arbeidet på ein framifrå flott måte. Her har vi alle eit ansvar, men Kenneth har på ein særleg måte sett dette temaet på dagsorden, seier ordføraren som den 22. februar skal overrekkja fortenstmedaljen til Kenneth Bruvik.

Forslagsstillar Gunnar Buvik seier at det er særleg innan tre område Kenneth Bruvik har utmerkt seg. Det er i prosjektet TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring) som er eit alternativt undervisningsopplegg i regi av NJFF der ein nyttar naturen og friluftslivet som ein alternativ arena for ungdom som treng avveksling frå tradisjonelt skulearbeid. Han har også vore ein frontfigur i kampen mot plastforureininga i havet og kjempa for å bevara villaksen.

- Kenneth Bruvik har arbeidd med dette i fleire ti-år, og framleis er engasjementet på topp. Kenneth har lagt ned ein innsats som ligg vesentleg over det ein kan forventa, seier Gunnar Buvik.

Medaljemottakaren har også engasjert seg in frivillige organisasjonar som Sotra Rotary Klubb og The Plastic Whale Heritage. I kjølvatnet av funnet av ein kval med store mengder plast i magesekken i 2017, vart det etablert ei eiga «plastgruppe» i Sotra Rotary. Han har fått fleire prisar for engasjementet sitt, mellom anna «Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018» for å ha skapt og vedlikehalde eit stort engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å få merksemd om forsøpling og «Gullaksen 2018» for sitt engasjement for å redda villaksen.

I serien «Plasthavet» på NRK i 2021 var Kenneth Bruvik programleiar. I programmet vart det stilt spørsmål om kva som skjer med naturen, dyra og omgjevnadene rundt oss når plasten endar opp over alt.

Medaljen vert overrekt på eit arrangement på Kystmuseet den 22. februar for inviterte gjester.
 


Tekst: Vigleik Brekke