Kjøpmannsvågen områdereguleringsplan

Kunngjering av vedta - Sak 16/925 - PlanID 1259 2016 0003

Øygarden kommunestyre vedtok i møte 08.11.17, sak 65/17, å godkjenne områdereguleringsplan for Kjøpmannsvågen.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Dokument i saka

Planføresegner (PDF, 104 kB)
Plankart - målestokk 1:1000 (PDF, 3 MB)
Saksframlegg (PDF, 520 kB)

Partar og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan14.12.17.

Eventuell klage vert å senda på ein av desse måtane:
Post: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 10.11.2017
Fann du det du leita etter?