Høyring: Korleis skal barnehage- og skuletilbodet vera i framtida?

Det er no laga barnehage- og skulebruksplan for Øygarden kommune med tilråding til framtidig barnehage- og skulestruktur.

Ill. Elevar med i-pad - Klikk for stort bilete

Kom med innspel! Vi vil høyra kva du meiner!

Planen vert lagt ut på høyring i perioden 20. juni til 30. september 2024.

Høyringsutkast: Barnehage- og skulebruksplan

Innspel

Innspel og merknad kan sendast:

Frist for å senda innspel er 30. september 2024.