Her er ny vekerapport

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 46.

Stengjer avkøyringsrampe mot Storskaret 

Avkøyringsrampa på riksveg 555 frå vest mot Storskaret (fylkesveg 209) er no stengt og skal vera stengt for trafikk fram til Sotrasambandet er klar til bruk i juni 2027. All trafikk frå nord og vest til Straume, Kystbygarasjen og Søre Straume må difor gå gjennom Straume sentrum. 
Les meir.

Inviterer flyktningar til gratis kino og julegraut

Flyktningar i Øygarden og Askøy vert inviterte til gratis kino og julegraut på julaftan. Også vertsfamiliar til flyktningar er velkomne til arrangementet.
Les meir.

Manuell dirigering ved Valen sein kveld og natt

I samband med førebuande arbeid med ny rundkøyring ved Liljevatnet barnehage/kulturskule, vert det manuell dirigering på riksveg 555 ved Valen mellom klokka 22.00 og 06.00 frå tysdag 21. november.
Les meir.

Stor oppslutnad om opplæring i utmarksbrenning

I løpet av to kurskveldar har opp mot 90 personar delteke på kurs i utmarksbrenning og skjøtsel av utmarka. - Vi er imponert over den gode oppslutninga, seier leiar i førebyggjande avdeling, Ove Geir Stusdal. Den siste kurskvelden var på torsdag denne veka.
Les meir. 

- Kommuneøkonomi er viktig for oss

Rundt 180 personar var på plass i Odeon Kino Sotra då Pensjonistforbundet inviterte til møte på torsdag.
- Kommuneøkonomi er viktig for oss, sa leiaren i forbundet, Jan Davidsen.
I sin halvtime lange tale tok Davidsen for seg punkt etter punkt der han stilte krav til sentrale og lokale styresmakter.
Les meir.

Kurs: Bra mat - For deg som vil ta gode matval

Bra Mat for betre helse er eit kurs for deg som kan ha nytte av å gjere endringar i vanar med fokus på kosthald. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratet sine anbefalingar for eit godt kosthald for betre helse. Målet er å motivere til auka merksemd om matvanar og matvareval.
Les meir. 

Klare for konsert med Hallaisiken

Onsdag kveld var 30 barn og nokre vaksne på plass på kulturskulen på Liljevatnet for å gjera seg klare for konsert i kultursalen på Straume 20. november.
- Vi treng meir musikk retta mot barn i alderen 10 til 12 år, seier musikarane og dirigentane Elin Hestenes og Kristine Bjånes i Hallaisiken.
Les meir.

Engasjerande forfattarbesøk

I regi av koordineringstenesta for skulebibliotek var forfattar Arne Kristian Lindmo i førre veke på turné i Øygarden, med bokserien Trollheim. Han vitja dei tre avdelingane til Øygarden innbyggartorg og bibliotek, Skogsskiftet, Rong og Straume. 
Les meir.

Førebur tenester for evakuerte frå Gaza

Øygarden kommune legg til rette for å gje tilbod om tenester for evakuerte frå Gaza som eventuelt skulle koma til kommunen vår. Så langt er ikkje kommunen kjent med om det er nokon av dei evakuerte som har tilhøyrsle til Øygarden kommune.
Les meir.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (46)

 • 13.11.:  Interne møte 
 • 14.-15.11.: KS, fylkesmøte i Bergen (KS: fellesorganisasjon for kommunane)
 • 16.11.:  Innlegg møte Pensjonistforbundet
               Budsjettmøte med fagforeningane 
 • 17.11.:  Årskonferanse Bergen Næringsråd med middag
 • 18.11.:  Vigsel
              Lansering av nye bygdebøker frå gamle Øygarden

Ordføraren neste veke (47)

 • 20.11.:  Politisk koordineringsutval
              Styremøte i Norske Naturressurskommunar,  Oslo 
 • 21.11.:  Equinor; Haustkonferanse 
              Møte om ringverknader frå Equnior
 • 22.11.:  Politiråd
              Formannskap
 • 23.11.:  Vest Norsk Brusselkontor 20 år
 • 24.11-25-11.:  Fri
   

Varaordførar Anita Garlid Johannessen denne veka (46)

 • 14.-15.11.:  Haustkonferanse/fylkesårsmøte KS
 • 16.11.:  Budsjettmøte med fagforeningane
 • 17.11.:  Oslo
 • 18.-19.11.:  Haustkonferanse FrP

Varaordføraren neste veke (47)

 • 20.11.:  Koordineringsutvalet
 • 21.11.:  Jobb Sotra VGS
 • 22.11.:  Politirådsmøte – Askøy og Øygarden 
               Formannskapsmøte
 • 23.11.:  Jobb Sotra VGS
 • 24.11.:  Kommuneleiarseminar Storebrand
               Eigarmøte Invest in Bergen
 • 26.11.:  Fotballkamp Brann-Bodø Glimt