Aktuell informasjon

Her er ny vekerapport

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 47.

Ill. - Klikk for stort bileteIll. 

Budsjettforslag på høyring

Formannskapet vedtok på tysdag å leggja kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut på høyring i 14 dagar. Med budsjettframlegget følgjer seks endringsframlegg frå parti/partigrupperingar. Partia og partigrupperingane presenterte dei seks framlegga i formannskapet utan debatt. Budsjettdebatten vert dermed gjennomført i kommunestyret den 16. desember.
Le meir.

- Vi ønskjer å spela ei rolle

- Vi ønskjer å vera ein del av samfunnsdelen til kommuneplanen. Det var bodskapen frå Anne Kristine Telle då ho snakka om det lokale engasjementet på Glesvær på det opne høyringsmøtet om samfunnsdelen til kommuneplanen tysdag kveld. Samfunnsdelen er det viktigaste verktøyet kommunen har til å styra kommunen fram mot 2034 og handlar om korleis samfunnet og tenestene skal utviklast i eit langsiktig perspektiv.
Les meir.

Smittevernreglar gjer det tryggare å gå på julebord

På fredag innførte Øygarden kommune og ei rekkje andre kommunar i bergensområdet ei forskrift om bruk av munnbind og registrering av gjester på serveringsstader.
- Dette er eit viktig bidrag til å gjera juleborda endå tryggare, seier ordførar Tom Georg Indrevik.
Les meir.

Underteikna avtalar med idrettsrådet og amatørkulturrådet

Det var tid for kake og kaffi fredag ettermiddag då leiarane av idrettsrådet og amatørkulturrådet saman med leiinga i kommunen underteikna ein to-årig samarbeidsavtale.
Les meir.

Oppgraderer nybygg

Kommuneleiinga hadde måndag besøk av attføringsbedrifta Trigger AS. Kjøp av bygg vegg i vegg med lokalet i Straume Næringspark vil auka arealet frå 720 til om lag 1 500 kvadratmeter. Dagleg leiar Hege Elvestad opplyste at det vert gjennomført ei oppgradering på fem-seks millionar kroner.
Les meir.

Mamma Mia! Here we go again

For første gong på eitt og eit halvt år fekk bebuarane på Straume bu- og servicesenter og Fjell sjukeheim endeleg samlast i kantina igjen. Det er berre gått ei veke sidan moteshowet på Tednebakkane. Torsdag føremiddag  måtte Instinct menswear og Matilla rulla ut den raude løparen igjen. 
Les meir her.

Innvandring sikra nettoinnflytting tredje kvartal

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 var folketalet i Øygarden kommune på 38 908 innbyggjarar. I løpet av dette kvartalet var det 579 personar som flytta til Øygarden frå andre stader i landet. Samstundes flytta 583 personar ut av kommunen.
Les meir.

Her er nokre smittevernråd for juleavslutningane

Mange gler seg til juleavslutninga i barnehagen eller på skulen. 
- Vi er inne i ein periode med auka koronasmitte. Men dersom vi førebur oss godt og legg forholda godt til rette, er det forsvarleg å gjennomføra juleavslutningane slik situasjonen er no, seier smittevernlege Bjørg Møllerløkken.
Les meir.

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (47)

• 22.11.:  Interne møte
               Delta på lanseringa av Grønn Region Vestland
                Møte med Trigger
               Møte med administrasjonsutvalet
                Gruppemøte
• 23.11.:  Møte med mobilitetsgruppa
               Formannskapsmøte
                Innbyggjarmøte om samfunnsplanen
• 24.11.:  Interne møter
                Møte med Øygarden næringsutvikling
                Politiråd
                Møte med Equinor om el-kraft
                Pilgrimsvandring 

Ordføraren neste veke (48)

• 29.11.:  Interne møte
               Innlegg på einingsleiarmøte Helse og velferd
               Politisk arbeidsutval
               Møte om lukt frå asfaltverk
               Møte med FAU på Ulveset skule og Skålvika skule
• 30.11.:  Oslo
               Deltek på haustforum i Equnior, Oslo 
• 01.11.:  Opning av aksjonssenteret Lokalmedisinsk senter
               Møte med Sotra Sportsklubb
               Kontaktmøte Sture & Kollsnes
• 02.11.:  Møte om OTD 2022 (olkemesse)
               Styremøte Ågotnes Næringspark 
               Rundtur på innbyggertorga i samband med kommuneplanen 
• 03.11.:  Styremøte i Ferde
               Høyringsarrangement RFF, samfunnsdelen til kommuneplanen
• 04.11.:  Nissefest på Straume inkludert utdeling av frivilligsprisen

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (47)

• 22.11.:  Interne møte
               Styremøte i Øygarden Bustadstifting KF
• 23.11.:  Oppstartsmøte Mobilitetsgruppe
               Formannskapsmøte 
               Jubileumsfest Sotra Hageselskap 50 år
• 24.11.:  MOT-konferanse i Trondheim
• 25.11.:  MOT-konferanse i Trondheim
• 26.11.:  Fest mannsgruppa Foldnes kyrkje

Varaordføraren neste veke (48)

  • 29.11.: Interne møte
  • 30.11.: Privat
  • 01.12.: Opning aksjonssenteret Øygarden lokalmedisinske senter
  • 02.12.: Møte med Verdighetssenteret
  • 03.12.: Styremøte i Øygarden Bustadutvikling