Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Her er ny vekerapport

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 01.

Illustrasjon - Klikk for stort bileteIll. 

Her får Brita den første vaksinen i Øygarden

97 år gamle Brita Nesse var den første innbyggjaren i Øygarden som fekk vaksine mot koronaviruset. - Dette var jo ingenting. Heldigvis er det gjort. Eg håpar alle vil ta vaksinen, sa Brita etter at sjukepleiar Gintare Doleizeryte hadde sett vaksinen i armen på den spreke kvinna på Sundheimen i Skogsskiftet litt før klokka 10 på onsdag denne veka.
Les meir.

Fleire orienteringssaker i formannskapet neste veke

Det er kalla inn til møte i formannskapet måndag 11. januar. Møtet har fleire orienteringar. Det vert gjeve orientering om vaksinasjonen mot koronaviruset. Vaksinasjonen starta opp den 6. januar. Det er også orientering om innkjøp/anbod i gamle Øygarden kommune, avgjerd i lagmannsretten (Knappen Sjø) og status om erstatningssak barnevern.
Les meir. 

Innfører fleire nasjonale smitteverntiltak

Regjeringa innfører forsterka nasjonale smitteverntiltak i førebels to veker frå og med 4. januar. Dette får konsekvensar for sosial kontakt, reiser, skule og utdanning, arbeidsplassar, butikkar, idrett og kultur.  Skulane og dei andre einingane innan Oppvekst vil gje fortløpande informasjon slik det er gjort tidlegare når det gjeld koronaviruset. 
Les meir. 

Kva skjedde i Øygarden i 2020?

Det kan trygt seiast at 2020 vart eit spesielt år. Dette gjaldt også for Øygarden. Det starta med storstilt opning av den nye kommunen ved nyttårsskiftet. Frå mars har koronaviruset prega kvardagen vår.
Les meir. 

Framleis mogleg å senda inn forslag til heidersprisar

Øygarden kommune skal dela ut fleire heidersprisar på kultur og idrettsgallaen den 20. februar. Det er fire prisar som skal delast ut. Det er kulturprisen, frivilligprisen, tilgjengeprisen og folkehelseprisen. Fristen for å koma med forslag er 20. januar.
Les meir. 

Vi søkjer vertsfamilie

Barneverntenesta i Øygarden kommune søkjer vertsfamilie for 2 ungdommar, det vil seia at du har ein godkjend utleieeining i tilknyting til din eigen bustad i Øygarden kommune.
Les meir. 

Informasjon om koronaviruset

Øygarden kommune har eigen underside som gjev deg status for koronaviruset i Øygarden kommune. Her finn du daglege oppdateringar.
Les meir. 

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (01)

 • 04.01.: Møte i den kommunale kriseleiinga (KKL)
              Interne møte
   
 • 05.01.: Møte med Husbanken
   
 • 06.01.: Første vaksinedose (bebuar på Sundheimen)
              Møte med Sotra Sportsklubb om bruk av Sotra Arena
              Møte med leiar og nestleiar i kontrollutvalget om konsulentbruk
   
 • 07.01.:  Møte med Anita Mannes i Øygarden næringsutvikling KF
               NHO Årskonferanse
               Møte om utvikling Ågotnes
   
 • 08.01.: Møte med Trigger
              Møte om pensjonskasse
              Møte med Knappen Sjø
   
 • 10.01.: Digital felleskonferanse Høgre
              Sentralstyremøte Høgre

Ordførar Tom Georg Indrevik neste veke (02)

 • 11.01.: Interne møte
              Møte i den kommunale kriseleiinga (KL)KKL
              Lansering Sprek og Blid
              Formannskapsmøte
   
 • 12.01.: Møte med Øygarden bustadutvikling KF
              Møte med Vest Næringsråd
              Oppstart CCS (Energiparken)
   
 • 13.01.:  Interne møte
   
 • 14.01.: Samlontracking
   
 • 15.01.: Styringsgruppe byvekst
              Møte om Aquakultur

Varaordførar Atle Dåvøy denne veka (01)

 • 04.01.: Kontordag
              Interne møte
   
 • 05.01.: Fylkesordføraren sitt nyttårsmøte på Teams
              Anna arbeid
   
 • 06.01.: Anna arbeid
   
 • 07.01.: Kontordag/Kurs i eigedomskatt
   
 • 08.01.: Anna arbeid

Varaordføraren neste veke (02)

 • 11.01.: Kontordag
              Interne møte
              Møte med Incendium
              Formannskapsmøte
   
 • 12.01.: Anna arbeid
   
 • 13.01.: Styremøte Bergen Hamn
   
 • 14.01.: Kontordag
   
 • 15.01.: Anna arbeid
              Styremøte i NPK (Nettverk for petroleumskommunar)