Aktuell informasjon

Har du eller kjenner du nokon som har Parkinson sjukdom?

Hausten 2022 vert det arrangert gruppetrening for personar med Parkinson sjukdom. Tilbodet består av trening med fysioterapeut og logoped med fokus på fysisk trening og stemme-/taletrening.

Ill.

Dato | Tid | Stad

Gruppe 1:

  • Oppstart 30. august 2022.
  • Tysdagar og torsdagar kl. 10.30-11.30.
  • Stad: Straume terapisenter, Blombakkane 7. 5354 Straume
  • For personar med sjølvstendig gangfunksjon samt kognitiv funksjon som tilseier at ein klarer å ta instruksjon utan vanskar og kan orientere seg sjølvstendig.

Gruppe 2: 

  • Oppstart 20. oktober 2022.
  • Torsdagar kl. 10.30-11.30.
  • Stad: Straume terapisenter, Blombakkane 7. 5354 Straume
  • For personar med eit lågare funksjonsnivå, fysisk og/eller kognitivt.

Pris

Eigenandel for fysioterapi. Viss du har frikort betalar du ingenting.

Tilvising

Tilvising via fastlege/behandlar eller ta kontakt med oss direkte på telefon 55 09 68 50 om du ønskjer delta.

Fotogalleri

Bileta er frå tidlegare prosjekt.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete